Pavel Novák - NOVA PLAST

Jak správně pečovat o plastová okna

K tomu, aby vám Vaše nová plastová okna dobře sloužila, je potřeba o ně pečovat. Údržba plastových oken však není nijak náročná ani složitá.


Nová plastová okna jsou opatřena ochrannými fóliemi. Tyto fólie chrání výrobky před poškozením při výrobě, dopravě, manipulaci a montáži. Většinou jsou ochranné fólie montážníky odstraněny, vždy ale zkontrolujte, zdali se tak stalo. Pokud ne, opatrně fólie odstraňte. U nově instalovaných oken strhněte také ochranné pásky co nejdříve, nejpozději však do tří měsíců od instalace. Dále je zbavte zbytků malty či malby a dalších nečistot. Důležité je umýt hlavně rámy z vnější strany, na které ulpívají různé nečistoty, jako je pyl či prach, které působením slunce, na rámech usychají a zapékají se do rámů. Proto doporučujeme umýt rámy po instalaci co nejdříve.

K čištění používejte běžné úklidové prostředky

Na okna použijte čisticí prostředky, kterými běžně uklízíte v domácnosti. Postačí mycí prostředek na nádobí zředěný vodou nebo jiné speciální saponáty. Rámy nečistěte na sucho, aby se nepoškrábaly.

V žádném případě nepoužívejte k čištění rámů i skel agresivní čisticí prostředky, nitroředidla, benzin, čistící písky a ani žádné drátěnky, které by mohly plastová okna poškrábat.

Rámy plastových oken se nikdy nenatírají! V tom je výhoda plastových oken, že za celou dobu své životnosti se nemusí natírat. Barva by nemusela dobře přilnout a navíc, jakýkoli takový zásah může být důvodem k zamítnutí případné reklamace.

Pravidelná údržba minimálně 2 x ročně

Doporučujeme alespoň 2x ročně provést následující kroky k údržbě:

  • Zkontrolujte těsnost mezi křídly a rámem
  • Pročistěte odvodňovací kanálky ústící ven od nečistot
  • Vyzkoušejte, jak funguje kování, a promažte všechny pohyblivé části
  • Nezapomeňte zkontrolovat také všechny úchytné šrouby
  • Před zimním obdobím se doporučuje lehce potřít gumové těsnění např. glycerinem

Údržba kování

Všechny části kování jsou schopny plnit své funkce, pokud je prováděna jejich pravidelná údržba. Pohyblivé části je třeba promazat speciálním olejem neobsahujícím kyseliny, aby se snadno pohybovali. Údržbu kování provádějte alespoň 2 x ročně.

 & 

+420 739 066 728