Pavel Novák - NOVA PLAST

Výměna oken - hladce a bez problémů

Stejně jako jiné součásti vybavení domu či bytu, mají i okna svou omezenou životnost. Výměna nových oken se proto dříve či později týká v podstatě každého z nás.


Ať už rekonstruujete starý dům, byt nebo vás k výměně donutila netěsnost starých oken. Výměna oken s sebou často nese i stavební zásahy jedná o nemalý zásah do přirozeného běhu domácnosti. Ale nebojte. S tou správnou firmou proběhne výměna oken hladce a vy budete s provedenými pracemi maximálně spokojeni. A jak taková výměna oken probíhá?

Přípravné práce

Než započne samotná výměna je třeba v blízkosti vyměňovaných oken vytvořit přístup cca 1 metr a doporučuje se vše v místnostech přikrýt fólií. Jedná se o zásah do stavební konstrukce vyžadující velký rozsah řemeslné práce a ty sebou přináší prašnost. Dále ochránit podlahu, zejména v místech, kudy se budou přinášet nová okna a odnášet vybouraný materiál. Můžete použít staré koberce, deky nebo kartony. S úklidem pak bude méně starostí.

Demontáž starých oken

Nejprve je nutné odstranit stará okna - vysadit křídla oken, postupně po kouskách vylámat starý okenní rám a demontovat parapet. To vše s maximální opatrností, aby se minimálně narušila okolí ostění a nadpraží okna. Vznikne stavební otvor vyžadující téměř vždy menší či větší stavební úpravu podle parametrů nového okna. Stavební úpravy se provádí s citlivostí k ostatním konstrukcím.

Montáž nových oken

Po demontáži následuje usazení nového okna. Do připraveného otvoru se osadí okenní rám (zatím bez okenních křídel), který se postupně vyrovná a vymezovacími klíny se zafixuje ve zcela vodorovné a svislé poloze. Následuje fixace v konečné poloze a ukotvení příslušnými kotevními prvky a vyplnění připojovací spáry montážní polyuretanovou pěnou. Po dostatečném zatuhnutí se přebytečná polyuretanová pěna opatrně ořízne. Na závěr montáže se nasadí okenní křídla, zkontroluje funkčnost nových oken a provede jejich případné seřízení. K usazenému a ukotvenému oknu se pak namontují doplňky - vnější a vnitřní parapet.

Dokončovací úpravy

Po zednických úpravách přijdou dokončovací úpravy (pokud jsou potřeba), jako například sejmutí ochranných fólií ze skel nebo i třeba montáž žaluzií, pokud jsou v objednávce. Provede se hrubý úklid, odstraní viditelné nečistoty a okolí se vyčistí průmyslovým vysavačem.

Na závěr montáží se znovu pečlivě zkontroluje kompletnost a kvalita provedeného díla a funkčnost nových oken, popřípadě žaluzií. Vystaví se předávací protokol a dojde k předání hotového díla zákazníkovi. Nahromaděný materiál firma odveze k ekologické likvidaci.

 & 

+420 739 066 728